zorgvisie

Vanuit het opvoedingsproject dat wij met onze scholengroep nastreven,

proberen wij met een brede visie op zorg goed onderwijs aan te bieden,

rekening houdend met de individuele verwachtingen, mogelijkheden en

beperkingen.

Leren blijft uiteraard het doel, maar de zorg die wij op school verschaffen

moet een middel zijn om leren mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

Vanuit die inspiratie nemen we initiatieven die het welbevinden van alle

betrokkenen verhogen en kunnen we zo maximale ontwikkelingskansen

creëren voor alle leerlingen.

 

Ons zorgbeleid steunt op een aantal pijlers.

Klik op bijlages: zorgweg en zorgvisie