schoolvisie

‘Groeien van een kiempje tot een gelukkig mens.‘

In ‘De Kiem’ hebben we een warm hart voor kinderen, zien we hen graag en willen we hun talenten leren kennen. We bieden een positieve & krachtige leer- en leefomgeving aan waar kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Zo ontdekken en beleven kinderen in onze school ‘De Kiem’ op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden. Voor ons is een cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt,  samen leert en leeft belangrijk.

 

‘Iedereen is uniek…’

Elk kind leert zichzelf hier ontdekken, waardevol kiezen en groeit zo in zelfvertrouwen. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren. Duurzaam engagement wordt door het team uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd. Via een geduldige aanpak blijven we samen verder zoeken, welke de uitdaging ook is.

 

‘…iedereen hoort erbij.’

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We laten kinderen kennis maken met de boodschap van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. Universele waarden en normen worden in ‘De Kiem’ ervaren en beleefd. We helpen kinderen bij het zingeven van hun eigen levensverhaal.

 

‘Zo straal het uit, zo zing het uit, zo dans het uit.’

In ‘De Kiem’ geven we hoopvol richting aan het proces om kinderen samen harmonieus te laten ontwikkelen op eigen tempo en niveau. We stimuleren zelfstandigheid en prikkelen een open geest in een gezond lichaam. We bemoedigen kinderen en wekken creativiteit vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Structuur, respect en heldere afspraken brengen rust. Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces en ontwikkeling als persoon. Leer-stof als leef-stof en omgekeerd.

 

‘Elke dag weer nieuwe kansen.’

Door te differentiëren brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind. We zien het als een uitdaging om kinderen ongelijk te behandelen om zo aan alle kinderen gelijke kansen te bieden. Fouten maken mag, want van proberen kan je leren!

 

‘Er zijn denkers, er zijn doeners, er zijn ik-jes en verzoeners.’

Vanuit onze verschillende talenten stimuleren we de groei in expertisedeling en professionalisering van ons team. We werken aan de leer-kracht van de leerling en aan de team-kracht van het korps. De Kiem is een krachtige leer- en leefomgeving waar het cognitieve wordt verrijkt met speels, creatief, sportief en digitaal aanbod. We hebben aandacht voor een open communicatie met kinderen, ouders en al wie ons hierin ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk voor deze harmonieuze vorming van ieder kind.